Logo

Szłom

Nawiązanie do szłomu wielkopolskiego z nosalem. Typ hełmu otwartego znany na ziemiach polskich od wczesnego średniowiecza. Dzwon, zbliżony kształtem do wybrzuszonego stożka, wykonano z czterech znitowanych blach żelaznych, umocnionych na dole obręczą z charakterystyczną ozdobną rozetką lub rodzajem diademu z przodu. Szczyt zwieńczony tulejką dla umieszczenia pióropusza najczęściej wykonanego z końskiego włosia bądź piór. W póżniejszych czasach doczekał się wielu modyfikacji, np. husarskie, skrzydlate, karacenowe.